Ett besök hos en Naprapat


Vi ska försöka beskriva hur ett besök går till hos en leg. naprapat

Patientberättelse Först måste man veta lite bakgrund om dina besvär för att veta vad man ska inrikta sin undersökning på. Här svarar du i princip på frågorna När, Var & Hur dina besvär uppkom.

Undersökning
Vid undersökningen ska man fastställa det man redan misstänker från patientberättelsen. Denna kan utföras stående-sittande-liggande. Ortopediska tester görs för att se om något allvarligt föreligger. När undersökningen är klar har man ställt en diagnos och vet vad problemet är.

Manipulation
Behandlingens syfte är i första hand att uppnå full ledrörlighet i de leder som patienten söker för. Man använder en behandlingsmetod som kallas för manipulation. Där för man leden ut i ett ytterläge för åstadkomma en ledseparation vilken möjliggör en ökad ledrrörlighet.

Elterapi
Eftersom muskulaturen påverkas både mekaniskt och nervmässigt av den påverkade ryggraden vill vi försöka uppnå muskelavslappning i området där elterapi kan vara en möjlighet.

Massage
Jag utför massage, men aldrig som enda behandling utan som ett komplement i den övriga behandlingen om så krävs.

Stretching
Som avslutning på behandlingen försöker man sträcka ut muskeln för att återfå full funktion.
NAPRAPATIC KLINIK - KÖPMANGATAN 16, 931 31 SKELLEFTEÅ. TELEFON 070-306 38 53. E-POST