Kinesologi


Kinesiologi är en modern västerländsk fysiologi-, energi- och rörelselära som baserar sig på s.k. manuell muskeltestning. Ordet kommer från grekiskan och betyder rörelselära.

Kinesiologins grundtanke är att stress, obalanser och blockeringar kan spåras genom att testa muskler. Allt det som vi människor tar in och registrerar, så som lukter, färger, minnen, tankar, känslor, kan avläsas genom spänningar i musklerna. Alltså, all kunskap och information finns hos personen själv.

Eftersom man har funnit att människans muskler är kopplade till olika delar av kroppens energisystem kan varje kinesiolog fastställa ditt känslomässiga, mentala och fysiska tillstånd med hjälp av muskel testning. Du ligger på en brits med kläderna på och kinesiologen gör muskeltestningen genom att lätt trycka sin hand mot din arm eller ditt ben och ber dig att hålla kvar armen/ benet i ursprungsläget. Om du inte kan det räknas muskeln som svag.

Muskeltestet görs främst på två olika sätt

A) Kinesiologen testar ett stort antal muskler i din kropp och letar efter muskler som är svaga eller överspända vid testet. Varje muskel är då direkt kopplad till inre energimässiga organ, akupunkturmeri dianer, lymfreflexer, ryggradskotor, och så vidare.

B) Kinesiologen använder sig bara av en enda muskel för att genom föra testet. Testmuskeln är då neutral och inte associerad till något speciellt energisystem. Genom denna muskel kan kinesiologen kommu nicera med alla funktioner i din kropp.

När kinesiologen har lokaliserat blockeringarna och orsaken till obalansen muskeltestar han eller hon fram rätt balanseringsmetod. Obalanser i kroppen kan påverkas direkt genom massage av akupunkturpunkter, muskler och bindväv, men också med hjälp av mentala visualiseringar, fysiska rörelser, homeopatiska preparat, andningsövningar m.m. Varje kinesiolog anpassar sitt arbete efter ditt behov.

Idag används kinesiologin framgångsrikt bland annat i samband med psykologiska/mentala behandlingar samt i arbete med barn som har läs- och skrivsvårigheter (s.k. hjärngympa.) Muskeltestning är ett utmärkt tillvägagångssätt om man vill fråga kroppen vad den vill ha, antingen det gäller näringsintag eller terapeutisk behandling - kroppen vet precis vad den behöver.

Läs mer på www.kinesiologi.se
NAPRAPATIC KLINIK - KÖPMANGATAN 16, 931 31 SKELLEFTEÅ. TELEFON 070-306 38 53. E-POST