Vad är akupunktur och akupressur?Behandling som kan minska smärta
När man får behandling med akupunktur används tunna, sterila nålar som sticks in på bestämda punkter på kroppen. Ibland får man även stimulering av punkterna med svag ström genom nålarna. Akupressur innebär att punkterna i stället behandlas genom att terapeuten trycker på dem med fingrarna. Vilka punkter som behandlas beror på var man har ont. När man får behandlingen frigörs bland annat kroppens egna smärtstillande ämnen, så kallade endorfiner, och då gör det mindre ont.

Urgamla metoder som fått ny populäritet
Akupunktur och akupressur har använts i mer än 4000 år. De äldsta akupunkturnålarna som har hittats är gjorda av sten eller ben. Akupunktur och akupressur kommer från den traditionella kinesiska medicinen där man anser att allt inom universum har två motsatta sidor, yin och yang. En frisk kropp anses vara ett tecken på harmoni mellan de båda sidorna. Qi är ett annat viktigt begrepp som står för den energi som finns i alla levande varelser. Allt som händer i kroppen anses bero på att qi förändras. Läs mer om yin och yang samt qi i kapitlet Fördjupning och länkar.

Akupunktur fick stor uppmärksamhet inom den västerländska medicinen i början av 1970-talet. Då opererades en amerikansk journalist i Kina på grund av blindtarmsinflammation och fick akupunktur som smärtlindring. Forskning visade senare att det finns en neurofysiologisk förklaringsmodell till akupunkturens effekt som kunde accepteras av den västerländska hälso- och sjukvården. Akupunktur och akupressur började därefter användas mer allmänt både i Sverige och i andra delar av världen.

Olika sätt att förklara effekterna
Effekterna av akupunktur och akupressur förklaras på olika sätt av olika utövare. Inom den traditionella kinesiska medicinen finns ett sätt att förklara och inom den västerländska hälso- och sjukvården finns ett annat. I den här texten beskrivs i första hand den västerländska akupunktur och akupressur som har vetenskapligt bevisad effekt och är accepterad av den svenska hälso- och sjukvården. Akupunktur och akupressur kan man få inom vården mot ett begränsat antal besvär som beskrivs närmare längre fram i texten. Utövare som arbetar utanför hälso- och sjukvården erbjuder akupunktur och akupressur även mot andra besvär, men dessa behandlingar har ingen vetenskapligt bevisad effekt.

Vem får ge behandling med akupunktur?
Inom den svenska hälso- och sjukvården får alla som är legitimerade i sitt yrke använda västerländsk akupunktur om de har genomgått utbildning för detta. Det gäller till exempel läkare, tandläkare, kiropraktorer, naprapater, sjuksköterskor, barnmorskor och sjukgymnaster. För att kunna få akupunktur av sjuksköterskor, barnmorskor och sjukgymnaster måste man vanligtvis ha remiss från läkare eller tandläkare.

Det är även tillåtet för terapeuter som inte är legitimerade inom sjukvården att använda akupunktur om de följer lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område. Dessa terapeuter har oftare en mer traditionell kinesisk inställning till akupunktur och man kan hos dem få akupunktur mot flera typer av besvär än inom den vanliga sjukvården.

Enligt lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område får barn under åtta år och gravida kvinnor inte behandlas av personal som inte är legitimerad för att arbeta inom hälso- och sjukvården. Personal utan legitimation får inte heller ge behandling mot diabetes, epilepsi, cancer eller samhällsfarliga smittsamma sjukdomar.

Socialstyrelsen har ingen tillsyn av terapeuter som arbetar utanför den vanliga sjukvården och utbildningen hos de som ger akupunktur och akupressur kan variera mycket både i längd och kvalitet.

Det finns mycket forskning om akupunktur
När akupunkturen blev känd i västvärlden förundrades många över hur läkare kunde operera med akupunktur som enda bedövningsmedel. Ett forskningsarbete inleddes och i dag finns en mängd studier som visar att akupunktur kan vara en effektiv metod för att lindra vissa typer av smärta. Det gäller till exempel huvudvärk eller migrän, tennisarmbåge och smärtor efter operation. Akupunktur har även visat sig kunna hjälpa mot illamående.


Akupunktur kan till exempel användas om man har värk i nacke, axlar, rygg, muskler och leder.www.akupunkturforbundet.nu För mer info klicka på länken ovan!
NAPRAPATIC KLINIK - KÖPMANGATAN 16, 931 31 SKELLEFTEÅ. TELEFON 070-306 38 53. E-POST